Oklahoma ưu đãi về thuế đối với những người khai thác Bitcoin

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Oklahoma là một trong nhiều bang có mục tiêu mở rộng lĩnh vực khai thác Bitcoin.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất liên quan đến khai thác Bitcoin là thiệt hại về môi trường.

Các cơ quan quản lý ở New York đang cố gắng áp đặt các hạn chế đối với hoạt động khai thác vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Oklahoma đã đưa ra một đạo luật liên quan đến việc giảm thuế đối với các chủ sở hữu cơ sở khai thác Bitcoin và tiền điện tử trong bang.

John Montgomery, thượng nghị sĩ bang và Ryan Martinez, đại diện của bang, đang tài trợ cho Đạo luật khai thác tài sản kỹ thuật số thương mại năm 2022.

Trọng tâm chính của luật này là giảm chi phí phần cứng và năng lượng được sử dụng trong các hoạt động khai thác thương mại và tăng các ưu đãi trị giá 5 triệu USD.

Dự luật nêu rõ: “Công nghệ chuỗi khối được sử dụng trong khai thác tài sản kỹ thuật số là một quy trình công nghiệp cần được đánh thuế giống như các hình thức sản xuất công nghiệp khác để khuyến khích và mở rộng hoạt động trong bang thay vì ở các quốc gia cạnh tranh. ”

Xem thêm:

Viết một bình luận